Team

               

 

Esther Wittenburg
Mijn loopbaan als logopedist in logopediepraktijk Dukenburg is begonnen in augustus 2006. Eerst als maatschaphouder en sinds augustus 2014 als volledig praktijkhouder. In de periode dat ik Spraak- en Taalpathologie studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen is mijn bijzondere interesse uitgegaan naar spraak/taalproblemen bij kinderen en meer specifiek leesproblemen. Tijdens en na mijn studie ben ik werkzaam geweest in diverse werkvelden, ondermeer het speciaal onderwijs, vrije vestiging en het ziekenhuiswezen. Daarnaast ben ik ook betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek. Na de komst van mijn drie kinderen ben ik mij meer toe gaan leggen op het werken in de vrije vestiging en counseling. Een belangrijk principe van counseling is dat mensen inzichten en strategieën verkrijgen om op eigen wijze tot een bevredigende oplossing van een probleem te komen. Dit uitgangspunt is voor mij een goede aanvulling op het logopedisch therapeutisch werken. Ik ben erg enthousiast over de veelzijdigheid van het logopedisch handelen in de praktijken. De zelfstandigheid die dit werk vereist, het multidisciplinair samenwerken en het dienstbaar zijn voor jong en oud geeft mij veel voldoening.

 

Maxine du Cloux
In juli 2013 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ik heb stage gelopen in verschillende settings namelijk de vrije vestiging, een verpleeghuis en een revalidatiecentrum omdat ik mij breed wilde oriënteren. Daarnaast ben ik in september 2014 afgestudeerd als Taal- en Spraakpatholoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik heb onderzoek gedaan naar meertaligheid van kinderen en het gebruik van de verleden tijd. Mijn interesse gaat uit naar het behandelen van neurologische aandoeningen maar daarnaast vind ik de diversiteit van het vak erg leuk. Het behandelen van verschillende doelgroepen en verschillende stoornissen maakt mijn vak erg interessant en vind ik een leuke uitdaging.

 

Hanna de Groot
Mijn naam is Hanna de Groot. In juli 2014 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Naast deze studie heb ik het schakeltraject taal- en spraakpathologie gevolgd. Buiten het werk in Logopediepraktijk Dukenburg ben ik inmiddels bezig met het afronden van de Master Taal- en spraakpathologie. Mijn scriptie gaat over de grammatica van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Mijn interesse ligt vooral bij het onderzoeken en behandelen van taal. Tijdens mijn studie heb ik in twee logopediepraktijken stage gelopen. Hier heb ik voornamelijk ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen. Mooi aan het beroep van logopedist vind ik het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Ik help hen graag een stukje verder op het gebied van taal en communicatie. Ook ik ben in het werk voortdurend bezig om mezelf te ontwikkelen en probeer in een gezellige sfeer het beste uit het kind te halen.

 

Lotte Thijssen
Mijn naam is Lotte Thijssen. In januari 2016 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als logopediste heb ik ervaring opgedaan in allround praktijken, het speciaal basisonderwijs, een verpleeghuis en een revalidatiecentrum. Door deze verschillende settingen heb ik kennis opgedaan met zowel de doelgroep volwassenen als kinderen met taal- en spraakstoornissen, gehoor- en  eet- en drinkproblematieken. Het werken en het helpen van mensen waarbij iedereen uniek is, geeft mij veel voldoening en plezier in het vak. Hierbij vind ik het belangrijk om passende zorg te bieden waar iedereen zichzelf kan en durft te zijn!

Extra informatie

We vinden het belangrijk dat er kwalitatieve zorg wordt geboden in de praktijken. Om die reden zijn we geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) - waar u zich kunt informeren over de actuele kennis en ervaring van ons als logopedisten - en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast nemen we maandelijks deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten in Nijmegen.

Lees meer: Extra informatie