Wij staan voor een allround logopediepraktijk, waar we ons bezig houden met alle verschillende deelgebieden van logopedie. Hieronder wordt er per deelgebied beschreven wat logopedie inhoudt.