Algemeen

 

Wij staan voor een allround logopediepraktijk, waar we ons bezig houden met alle verschillende deelgebieden van logopedie. Hieronder wordt er per deelgebied beschreven wat logopedie inhoudt.

Taal

De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de normale ontwikkeling. Het begint met non-verbale communicatie. Dat is een boodschap overbrengen door middel van bijvoorbeeld bewegingen, mimiek of gebaren. Non-verbale communicatie ontwikkelt zich tot verbale communicatie ofwel gesproken taal. Dit is de meest complexe vaardigheid die de mens bezit.

 

Lees meer: Taal

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden. Woorden zijn weer opgebouwd uit lettergrepen die op hun beurt weer opgebouwd zijn uit klanken. Elke klank heeft zijn eigen uitspraak. Kinderen leren de klanken van hun ouders/opvoeders, door ze na te doen (imitatie). Door het verkeerd uitspreken van een klank (of combinaties ervan) kunnen woorden een andere betekenis krijgen of onverstaanbaar worden. Hierdoor wordt het communiceren met elkaar bemoeilijkt. De oorzaak van een onjuiste uitspraak bij kinderen kan uiteenlopende redenen hebben, zoals problemen bij de planning van de spraak, problemen met de motorische realisatie van klanken, gehoorproblemen of een lichamelijke oorzaak zoals een te kort tongriempje.

Lees meer: Spraak

Stem

Met de stem maakt iedereen geluid, dat vervolgens wordt omgezet in klanken met de tong, gehemelte, kaak en lippen. Het stemgeluid is dus een belangrijk onderdeel om hoorbaar te communiceren met anderen. Een stemstoornis kan deze communicatie met anderen ernstig verstoren. Hierdoor kunnen er ook problemen ontstaan in het uitoefenen van een beroep waarbij spreken een rol speelt. Het verkeerd gebruik maken van de stem is schadelijk voor de stem. Het kan organische veranderingen aan de stem tot gevolg hebben zoals stempoliepen of stembandknobbels.

 

Lees meer: Stem

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies wisselen elkaar af wanneer je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om herhaling. Omdat horen een essentiële voorwaarde is om tot verbaal communiceren te komen, kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Lees meer: Gehoor

Adem

Gemiddeld ademen we zo’n 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit. Om te ademen gebruiken we de borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren. De adem is bij het spreken van essentieel belang. Maar niet alleen bij het spreken is de adem belangrijk. Wanneer adem niet functioneel verloopt, kunnen allerlei klachten ontstaan.

 

Lees meer: Adem

Slikken

Eten en drinken doet vrijwel iedereen onbewust. Het is bij veel mensen dan ook niet bekend dat er bij dit alledaagse proces heel wat komt kijken. Bij het eten en drinken moeten alle spiergroepen in het mond- en keelgebied nauw samenwerken. Wanneer een van deze spiergroepen niet goed functioneert, kan het gebeuren dat er voedsel in de luchtpijp terecht komt (verslikken). Ook kan het zijn dat juist het kauwen van het voedsel problemen geeft of dat het voedsel in de mond blijft plakken.

Lees meer: Slikken