Procedure

Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch (024-3449922) of via de website (klik hier voor het aanmeldingsformulier). Na aanmelding wordt er op een zo kort mogelijke termijn een afspraak gemaakt.

Intake
Na aanmelding -en een eventuele DTL-screening- volgt een intakegesprek, waarbij de persoonsgegevens en de hulpvraag worden uitgediept. Voor het invoeren van de persoonsgegevens is het van belang om een geldig identiteitsbewijs, een geldig bewijs van inschrijving bij een zorgverzekeraar en, indien aanwezig, een verwijsbrief mee te brengen. Vervolgens wordt de hulpvraag verder in kaart gebracht, zodat er een zo compleet mogelijk beeld ontstaat van het logopedische probleem.

Onderzoek
Er volgt een logopedisch onderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag, kan het onderzoek één of meer sessies in beslag nemen. Op basis van de intake en het onderzoek wordt bepaald of logopedie wel of niet is geïndiceerd. Indien logopedie nodig blijkt te zijn, wordt samen het vervolgtraject besproken.

Behandeling
De volgende stap in het traject is behandeling. Eén behandelsessie duurt een half uur. Afhankelijk van de ernst en de aard van de problematiek is de frequentie van de therapie één of twee keer per week. Meestal is de frequentie echter één keer per week. Hetzelfde geldt voor de periode waarover behandeld wordt, deze hangt eveneens af van ernst en aard van het probleem