Home

Welkom

 

Op deze website vindt u informatie over logopedie in het algemeen en de logopedisten van Logopediepraktijk Dukenburg en Logopediepraktijk Dukenburg-Hatert in het bijzonder. Wij zijn er voor hulpvragen op het gebied van communicatie in de ruimste zin van het woord.

Bij het begrip logopedie denkt men vaak alleen aan uitspraak. Het vakgebied is echter breder dan alleen dat. Naast spraakstoornissen, biedt logopedie ook zorg bij stoornissen op het gebied van taal, stem, adem, gehoor en slikken. Deze logopedische stoornissen kunnen op iedere leeftijd voorkomen. Dit betekent dat wij zorg verlenen aan eenieder, jong of oud, met een logopedische indicatie.