Home

Welkom

 

Op deze website vindt u informatie over logopedie in het algemeen en de logopedisten van Logopediepraktijk Dukenburg en Logopediepraktijk Dukenburg-Hatert in het bijzonder. Wij zijn er voor hulpvragen op het gebied van communicatie in de ruimste zin van het woord.

Bij het begrip logopedie denkt men vaak alleen aan uitspraak. Het vakgebied is echter breder dan alleen dat. Naast spraakstoornissen, biedt logopedie ook zorg bij stoornissen op het gebied van taal, stem, adem, gehoor en slikken. Deze logopedische stoornissen kunnen op iedere leeftijd voorkomen. Dit betekent dat wij zorg verlenen aan eenieder, jong of oud, met een logopedische indicatie.

Visie

Logopediepraktijk Dukenburg en Logopediepraktijk Dukenburg-Hatert staan op de eerste plaats voor het geven van deskundige en professionele zorg bij uiteenlopende hulpvragen. Daarnaast houden we voeling met het werkveld door te zijn aangesloten bij een kwaliteitskring en het samenwerkingsverband ‘LogoNet024‘ voor logopedisten.

Deskundigheid en professionaliteit worden onder meer bereikt door handelen vanuit de laatste ontwikkelingen en inzichten, afstemmen van de zorg op de hulpvraag, samenwerken met andere disciplines en zorgvuldig omgaan met cliëntrelaties. Vanzelfsprekend staat de cliënt altijd centraal en gaan we uit van een samenwerking op gelijkwaardige basis. Wij staan als team vol enthousiasme klaar om met een warme en persoonlijke benadering logopedie te bieden.